LinkedIn Contact Us Search Our Database

NEW INTERIM PROJECT: HR MANAGER - DELIVERED

NEW INTERIM PROJECT! We have longterm INTERIM project for HUMAN RESOURCES MANAGER. With 3+ years of experience with leading HR department and HR agenda in production company. In Prievidza, for longterm cooperation. For more information: viera@topheads.me

Read more...

NEW INTERIM PROJECT: ON PREMISE MANAGER - DELIVERED

NEW INTERIM PROJECT! We have longterm INTERIM project for HORECA ON PREMISE MANAGER. With 5+ years of experience with leading the team supporting sales, distribution and consumer preferences. In Bratislava, for longterm cooperation. For more information: viera@topheads.me

Read more...

NEW INTERIM PROJECT: PURCHASING MANAGER - DELIVERED

NEW INTERIM PROJECT! We have longterm INTERIM project for PURCHASING MANAGER. With 2+ years of experience with leading purchasing department in automotive production environment (Tier1, OEMs). In Ilava, for longterm cooperation. For more information: viera@topheads.me

Read more...

NEW INTERIM PROJECT: COMMODITY BUYER - DELIVERED

NEW INTERIM PROJECT! We have longterm INTERIM project for COMMODITY BUYER. With 2+ years of experience with commodity purchasing in automotive production environment (Tier1, OEMs). In Ilava, for longterm cooperation. For more information: viera@topheads.me

Read more...

NEW INTERIM PROJECT: PROJECT MANAGER - DELIVERED

NEW INTERIM PROJECT! Obsadzujeme dlhodobý projekt pre PROJEKTOVÉHO MANAGERA s párročnými skúsenosťami v podpore projektov v oblasti property developmentu. V Bratislave, na dlhdobú spoluprácu. Viac info: viera@topheads.me

Read more...

NEW INTERIM PROJECT: KEY ACCOUNT MANAGER - DELIVERED

NEW INTERIM PROJECT! We have longterm INTERIM project for KEY ACCOUNT MANAGER. With 1+ years of experience in marketing agency, managing clients and acquisition of new ones. In Bratislava, for longterm cooperation. For more information: viera@topheads.me

Read more...

NEW INTERIM PROJECT: RECRUITER - DELIVERED

NEW INTERIM PROJECT! V #TopHeads obsadzujeme skutočnú výzvu pre skúseného RECRUITERA. Skúsenosti v oblasti zdravotníctva sú veľmi vítané. Projekt sa nachádza v Bratislave a je dlhodobého charakteru. Viac informácii: viera@topheads.me

Read more...

NEW INTERIM PROJECT: SALES MANAGER - DELIVERED

NEW INTERIM PROJECT! V #TopHeads obsadzujeme zaujímavú pozíciu Sales manažéra, ktorý si vybuduje team interných predajcov po celom Slovensku. Firma sídli v Bratislave a realizácie projektov má po celom Slovensku. If interested, please, contact me, for more information: kamil@topheads.me

Read more...

NEW INTERIM PROJECT: FARMACEUT

NEW INTERIM PROJECTs! V #TopHeads obsadzujeme zaujímavé pozície pre FARMACEUTov. Skúsených aj absolventov, s ukončeným 5-ročným VŠ vzdelaním v odbore farmácia. Všetky projekty sa nachádzajú v Bratislave a sú dlhodobejšieho charakteru. Neskôr budeme tím klienta rozširovať o pozície vrámci celého Slovenska. Viac informácii: viera@topheads.me

Read more...

NEW INTERIM PROJECT: HR GENERALIST - CLOSED

NEW INTERIM PROJECTs! V #TopHeads obsadzujeme zaujímavé projekty pre skúsených HR GENERALISTov. Skúsených v príprave pracovno-právnych dokumentov, so spracovaním personálnej agendy a podkladov pre spracovanie miezd, s náborom, výberom a onboardingom zamestnancov. Všetky projekty sa nachádzajú v Bratislave a sú dlhodobejšieho charakteru. Sme pripravení pomôcť a podporiť juniornejších uchádzačov a dať dôveru seniornejším. If interested, please, contact me, for more information: viera@topheads.me

Read more...
Call Now !
(+421) 948 901 909
(+421) 911 589 985
WE.HAVE@topheads.me

Contact Us
By using this website you accept cookies on your device. Read more