LinkedIn Contact Us Search Our Database

NEW INTERIM PROJECT: PURCHASING MANAGER

NEW INTERIM PROJECT! We have longterm INTERIM project for PURCHASING MANAGER. With 2+ years of experience with leading purchasing department in automotive production environment (Tier1, OEMs). In Ilava, for longterm cooperation. For more information: viera@topheads.me

Read more...

NEW INTERIM PROJECT: COMMODITY BUYER

NEW INTERIM PROJECT! We have longterm INTERIM project for COMMODITY BUYER. With 2+ years of experience with commodity purchasing in automotive production environment (Tier1, OEMs). In Ilava, for longterm cooperation. For more information: viera@topheads.me

Read more...

NEW INTERIM PROJECT: PROJECT MANAGER

NEW INTERIM PROJECT! Obsadzujeme dlhodobý projekt pre PROJEKTOVÉHO MANAGERA s párročnými skúsenosťami v podpore projektov v oblasti property developmentu. V Bratislave, na dlhdobú spoluprácu. Viac info: viera@topheads.me

Read more...

NEW INTERIM PROJECT: KEY ACCOUNT MANAGER

NEW INTERIM PROJECT! We have longterm INTERIM project for KEY ACCOUNT MANAGER. With 1+ years of experience in marketing agency, managing clients and acquisition of new ones. In Bratislava, for longterm cooperation. For more information: viera@topheads.me

Read more...

NEW INTERIM PROJECT: RECRUITER

NEW INTERIM PROJECT! V #TopHeads obsadzujeme skutočnú výzvu pre skúseného RECRUITERA. Skúsenosti v oblasti zdravotníctva sú veľmi vítané. Projekt sa nachádza v Bratislave a je dlhodobého charakteru. Viac informácii: viera@topheads.me

Read more...

NEW INTERIM PROJECT: SALES MANAGER

NEW INTERIM PROJECT! V #TopHeads obsadzujeme zaujímavú pozíciu Sales manažéra, ktorý si vybuduje team interných predajcov po celom Slovensku. Firma sídli v Bratislave a realizácie projektov má po celom Slovensku. If interested, please, contact me, for more information: kamil@topheads.me

Read more...

NEW INTERIM PROJECT: FARMACEUT

NEW INTERIM PROJECTs! V #TopHeads obsadzujeme zaujímavé pozície pre FARMACEUTov. Skúsených aj absolventov, s ukončeným 5-ročným VŠ vzdelaním v odbore farmácia. Všetky projekty sa nachádzajú v Bratislave a sú dlhodobejšieho charakteru. Neskôr budeme tím klienta rozširovať o pozície vrámci celého Slovenska. Viac informácii: viera@topheads.me

Read more...

NEW INTERIM PROJECT: HR GENERALIST

NEW INTERIM PROJECTs! V #TopHeads obsadzujeme zaujímavé projekty pre skúsených HR GENERALISTov. Skúsených v príprave pracovno-právnych dokumentov, so spracovaním personálnej agendy a podkladov pre spracovanie miezd, s náborom, výberom a onboardingom zamestnancov. Všetky projekty sa nachádzajú v Bratislave a sú dlhodobejšieho charakteru. Sme pripravení pomôcť a podporiť juniornejších uchádzačov a dať dôveru seniornejším. If interested, please, contact me, for more information: viera@topheads.me

Read more...

NEW INTERIM PROJECT: BUSINESS DEVELOPER

NEW INTERIM PROJECT! We offer interesting opportunity for BUSINESS DEVELOPER. Experienced with opening new strategic business partnerships with key electronic stores and with strong sales background in retail world . For performance limited project on the Slovak, Czech, Austrian and/or Hungarian markets. If interested, please, contact me, for more information: viera@topheads.me

Read more...

NEW INTERIM PROJECT: HR GENERALIST - CLOSED

NEW INTERIM PROJECT! We offer interesting opportunity for HR GENERALIST. Experienced with administrative and organisational support and HR Generalist role, attendance sheets processing etc.. For longterm project in Petržalka. If interested, please, contact me, for more information: viera@topheads.me

Read more...
Call Now !
(+421) 948 901 909
(+421) 911 589 985
WE.HAVE@topheads.me

Contact Us
By using this website you accept cookies on your device. Read more