LinkedIn Contact Us Search Our Database

NEW INTERIM PROJECT: ŠPECIALISTA REKLAMÁCIÍ - DELIVERED

NOVÝ INTERIM PROJEKT pre ŠPECIALISTu REKLAMÁCIÍ v Bratislave. Skúseného s profesionálnym spracovaním klientskych reklamácií, ideálne z prostredia (property)developerskej spoločnosti . Na 6-12 mesačný projekt v Bratislave.

For more information: viera@topheads.me

Call Now !
(+421) 948 901 909
(+421) 911 589 985
WE.HAVE@topheads.me

Contact Us
By using this website you accept cookies on your device. Read more