LinkedIn Contact Us Search Our Database

NEW INTERIM PROJECT: MZDOVÝ ÚČTOVNÍK / MZDÁRKA

NOVÝ INTERIM PROJEKT pre MZDÁRa/ku na strednom Slovensku. Skúseného s vedením mzdovej agendy väčšej spoločnosti (cca 500 zamestnancov). Na dlhodobý projekt na strednom Slovensku.

For more information: viera@topheads.me 

Call Now !
(+421) 948 901 909
(+421) 911 589 985
WE.HAVE@topheads.me

Contact Us
By using this website you accept cookies on your device. Read more