LinkedIn Contact Us Search Our Database

Brett Minchington - Employer Branding Masterclass

Prvý svetovo uznávaný odborný seminár, ako súčasť Brettovho svetového turné o budovaní značky zamestnávateľa (Employer Branding Global Tour), v rámci ktorého navštívil od roku 2007 už viac ako 50 miest v 32 krajinách. Sme pri tom: TopHEADS.me partnerom podujatia!

 

Príďte stráviť deň s Brettom, ktorý sa s vami podelí o poznatky z osvedčenej praxe a postupov z celého sveta v oblasti budovania značky zamestnávateľa a sociálnych médií a naučíte sa ako ich aplikovať vo vašej spoločnosti na Slovensku.

Click to play

Employer Branding Slovakia Invitation


Na tomto medzinárodnom seminári so svetovo uznávaným odborníkom budete mať možnosť dozvedieť sa o najnovších poznatkoch, trendoch a osvedčených postupoch v oblasti budovania značky zamestnávateľa.

Naučíte sa, ako zaujať strategický prístup k budovaniu značky zamestnávateľa a aký to má vplyv na získavanie talentov, angažovanosť zamestnancov, zvyšovanie predaja a rast spoločnosti.

Dozviete sa, akú úlohu zohrávajú technológie, mobilné a sociálne médiá pri investovaní do vašej značky zamestnávateľa a prečo jasne definovaná sociálna stratégia je rozhodujúca pre optimalizáciu výkonu v podnikateľskom prostredí.

Nahliadnete do svetových prípadových štúdií osvedčenej praxe a postupov v oblasti budovania značky zamestnávateľa od svetových značiek ako adidas Group, Google, IKEA, P&G, Deloitte, L’Oreal, Volvo Cars, Sodexo a LinkedIn.


Na seminári zaznejú aj tieto témy

1.DÔLEŽITOSŤ BUDOVANIA ZNAČKY ZAMESTNÁVATEĽA

Kľúčové zistenia štúdie Employer Branding Global Research Study – poslednej štúdie globálneho výskumu v oblasti budovania značky zamestnávateľa.

Ako zmeny v politickom, ekonomickom, sociálnom a technologickom prostredí budú vplývať na vašu krátkodobú a dlhodobú schopnosť pritiahnuť a udržať si talentovaných zamestnancov.
Zásadná otázka – hlavné dôvody, prečo je budovanie značky zamestnávateľa v súčasnosti v popredí viac ako kedykoľvek predtým.

 

2.OSVEDČENÉ POSTUPY V OBLASTI BUDOVANIA ZNAČKY ZAMESTNÁVATEĽA

Ako sa nenechať chytiť do pasce nezdieľania informácií – dozviete sa, ako zladiť stratégiu značky zamestnávateľa so zákazníckou angažovanosťou, produktivitou a výkonnosťou.

Osvojíte si strategický prístup k budovaniu značky zamestnávateľa – pomocou koncepcie excelentnosti značky zamestnávateľa® (Employer Brand Excellence FrameworkTM), ktorá sa zameriava na celý životný cyklus zamestnanca od jeho najatia do zamestnania až po odchod do dôchodku.

Úloha sociálnych médií pri zveľaďovaní kapitálu značky zamestnávateľa a pochopenie kľúčových silných bodov sociálnych médií, ktoré budú určovať a ovplyvňovať vašu stratégiu získavania a udržania si talentov Zistíte, aký je najnovší vývoj v oblasti budovania značky zamestnávateľa pomocou mobilných technológií a budete schopní zadefinovať si jedinečnosť a osobitú hodnotu vašej spoločnosti, aby ste sa odlíšili od konkurencie.
Osvojíte si efektívny systém manažovania značky zamestnávateľa tak, aby boli zladené značka zamestnávateľa a systém zamestnaneckých benefitov (tzv. EVP – Employee Value Proposition) s politikou, systémami a postupmi riadenia ľudských zdrojov.

V neposlednom rade sa naučíte sa merať návratnosť investícií vašich činností v oblasti budovania značky zamestnávateľa.

 

3.BUDÚCNOSŤ V OBLASTI BUDOVANIA ZNAČKY ZAMESTNÁVATEĽA

Dozviete sa kľúčové trendy, ktoré budú určovať udržateľnosť zamestnancov v budúcnosti a ako môže vaša spoločnosť využiť rôzne iniciatívy z oblasti budovania značky zamestnávateľa na riešenie výziev nového sveta práce.

Zistíte a naučíte sa, ako špičkové spoločnosti spolupracujú s komunitami, v rámci ktorých pôsobia a ako ich za účelom posilnenia svojej značky zamestnávateľa rozvíjajú, aby prilákali talentovaných zamestnancov.
Dozviete sa, ako uplatniť princípy budovania značky zamestnávateľa 3.0 (Employer Branding 3.0)

 

Registrácia a program: www.employerbranding.sk

 

Call Now !
(+421) 948 901 909
(+421) 911 589 985
WE.HAVE@topheads.me

Contact Us
By using this website you accept cookies on your device. Read more